UJAK - KNIHOVNA Blog

Univerzitní listy UJAK

Vyšlo další číslo (1/2019) časopisu Univerzity Jana Amose Komenského Univerzitní listy. Dočtete se v něm o novinkách na půdě univerzity, aktuálních tématech z našich oborů a najdete v něm také rozhovory s pedagogy, odborníky,...