Rubrika: Aktuality

Univerzitní listy UJAK

Vyšlo další číslo (1/2019) časopisu Univerzity Jana Amose Komenského Univerzitní listy. Dočtete se v něm o novinkách na půdě univerzity, aktuálních tématech z našich oborů a najdete v něm také rozhovory s pedagogy, odborníky,...

Od 2. 1. 2019 platí aktualizovaný Knihovní řád

Vážené čtenářky a čtenáři, v záložce  O knihovně se můžete seznámit s aktuálním zněním Knihovního řádu. Pro naše nové čtenáře to znamená, že k registraci potřebují předložit kartu studenta, podepsat přihlášku a zaplatit registrační...