Volně dostupné E-knihy

Databáze volně dostupných elektronických knih

DOAB Directory of Open Access Books
Databáze založená na principu Open Access (otevřeného přístupu k vědeckým informacím), která obsahuje odborné elektronické knihy od různých nakladatelství.
Hathi Trust Hathi Trust Digital Library
Digitální knihovna vytvořená společenstvím partnerských vědeckých a výzkumných institucí a knihoven za účelem zpřístupňování a dlouhodobé ochrany odborných publikací v elektronické formě.
GBooks Google Books
Projekt společnosti Google, který zprostředkovává přístup k elektronickým verzím tištěných knih. Obsahuje jak ukázky, tak plné texty vybraných knih.
OECD iLibrary OECD iLibrary
Online knihovna Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), která obsahuje volně dostupné e-knihy, příspěvky a statistické dokumenty.
Obsahuje také publikace Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency, IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), programu PISA a International Transport Forum (ITF).

Vybrané volně dostupné elektronické knihy podle oborů

Cestovní ruch
Ekonomie, marketing, management
Pedagogika, andragogika
Politické vědy a Evropská unie
Právo, bezpečnost, vězeňství
Sociologie a sociální práce