Ekonomie, marketing, management

Reklama

Titul / Autor Formát Zdroj
Jak na sexistickou reklamu: manuál pro posuzování sexistické reklamy

HAVELKOVÁ, Barbara a kol.

PDF Městská knihovna v Praze

Aplikovaná ekonomie

Titul / Autor Formát Zdroj
Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie: vymezení, ekonomický přínos, strategická podpora

KRAUS, Marcel a Eva ŽÁKOVÁ

PDF Městská knihovna v Praze
The consequences of the global financial crisis: the rhetoric of reform and regulation

GRANT, Wyn a Graham K. WILSON (eds.)

PDF DOAB
Google Google Books

Ekonomické teorie

Titul / Autor Formát Zdroj
Manifesto of the new economy: institutions and business models of the digital society

DOLGIN, Alexander

PDF Springer

Management

Titul / Autor Formát Zdroj
Age management pro zaměstnavatele se zaměřením pro starší pracovníky

ŠTOROVÁ, Ilona

PDF AIVD ČR
Age Management: komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku

CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, FUKAN, Jiří, JOKEŠOVÁ, Romana, LAZAROVÁ, Bohumíra, NOVOTNÝ, Petr, PALÁN, Zdeněk, RABUŠICOVÁ, Milada, RAJMONOVÁ, Milena a Lenka ŘEHÁKOVÁ

PDF AIVD ČR
Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat: možnosti uplatnění age managementu v České republice

NOVOTNÝ, Petr, BOSNIČOVÁ, Nina, BŘENKOVÁ, Jana, FUKAN, Jiří, LAZAROVÁ, Bohumíra, NAVRÁTILOVÁ, Dagmar, PALÁN, Zdeněk a Bohumil POKORNÝ

PDF AIVD ČR
Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+: metodická příručka

CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, FUKAN, Jiří, LAZAROVÁ, Bohumíra, NAVRÁTILOVÁ, Dagmar, NOVOTNÝ, Petr, ODRAZILOVÁ, Radka, PALÁN, Zdeněk, RABUŠICOVÁ, Milada, RAJMONOVÁ, Milena, ŘEHÁKOVÁ, Lenka a Ilona ŠTOROVÁ

PDF AIVD ČR