Právo, bezpečnost, vězeňství

Právo

Titul / Autor Formát Zdroj
Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí

MATEJKA, Ján

PDF Městská knihovna v Praze
The legal effects of EU agreements: maximalist treaty enforcement and judicial avoidance techniques

MENDEZ, Mario

PDF DOAB
Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. I., Trestní sankce a jejich odraz v praxi, tisku a v názorech veřejnosti

SCHEINOST, Miroslav a kol.

PDF Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Bezpečnost

Titul / Autor Formát Zdroj
Stát a občan v prevenci kriminality

HOLAS, Jakub, VEČERKA, Kazimír

PDF Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Vězeňství

Titul / Autor Formát Zdroj
Kompendium úmluv, doporučení a usnesení Rady Evropy týkajících se penitenciární oblasti PDF Vězeňská služba České republiky
Evropská vězeňská pravidla: doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům PDF Vězeňská služba České republiky