Sociologie a sociální práce

Sociální práce

Titul / Autor Formát Zdroj
Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín

KOZOŇ, Antonín (ed.) a kol.

PDF Spoločnosť pre sociálnu integráciu
Etické otázky (ne)slobody

KOZOŇ, Antonín a kol.

PDF Spoločnosť pre sociálnu integráciu
Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti

RADKOVÁ, Libuša a kol.

PDF Spoločnosť pre sociálnu integráciu

Sociální skupiny, rodina

Titul / Autor Formát Zdroj
Profesionálna rodina

HEJDIŠ, Milan, KOZOŇ, Antonín, PAĽUN, Miroslav

PDF Spoločnosť pre sociálnu integráciu
Cultural integration of immigrants in Europe

ALGAN, Yann, BISIN, Alberto, MANNING, Alan, VERDIER, Thierry (eds.)

PDF DOAB

Sociálně patologické jevy

Titul / Autor Formát Zdroj
Děti a online rizika: sborník studií

KRČMÁŘOVÁ, Barbora a kol.

PDF Sdružení Linka bezpečí
Děti a jejich problémy: sborník studií

LOVASOVÁ, Lenka, HANUŠOVÁ, Jaroslava, HELLEBRANDOVÁ, Kateřina

PDF Sdružení Linka bezpečí
Děti a jejich problémy III: sborník studií

BUKOVSKÁ, Lucie a kol.

PDF Sdružení Linka bezpečí