Knihovní zdroje

Knihovní zdroje

Pomocí těchto zdrojů získáte informace o knihách či časopisech dostupných v knihovnách v celé ČR nebo v zahraničí. Zjistíte, které knihovny mají ve fondu knihu, kterou hledáte, a najdete zde údaje o její dostupnosti.

Jednotná informační brána
Umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd).
Souborný katalog ČR
Umožňuje prohledávat z jednoho místa katalogy většiny českých knihoven.
Národní knihovna ČR
Online katalogy, databáze a adresáře Národní knihovny ČR naleznete zde. Knihovna nabízí pro registrované čtenáře přístup placeným elektronickým zdrojům různého zaměření včetně názorných videonávodů.
Knihovna Akademie věd ČR
Univerzální vědecká knihovna, která poskytuje služby široké veřejnosti (zejména prezenční výpůjčky). Katalog Knihoven AV ČR zde.
Centrální katalog Univerzity Karlovy
Univerzální vědecká knihovna, která poskytuje omezené služby široké veřejnosti (zejména prezenční výpůjčky).
Souborný katalog Masarykovy univerzity
Univerzální vědecká knihovna, která poskytuje omezené služby široké veřejnosti (zejména prezenční výpůjčky).
Městská knihovna Praha
Veřejná knihovna s univerzálním fondem, v němž převažuje beletrie a populárně naučná literatura.
Národní pedagogická knihovna
Veřejně přístupná vědecká knihovna, která shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd.
Google Books
Volně přístupný vyhledávač, prohledávající tuzemské i zahraniční knihovny a databáze. Obsahuje také některá digitalizovaná literární díla (většina je přístupná pouze částečně).
Google Scholar
Prohledává volně dostupné i licencované peer-reviewed články, akademické práce, knihy, abstrakty a vědecké články.
WorldCat
Největší síť knihovních katalogů. Zajišťuje přístup do knihovních katalogů po celém světě.