Odebírané časopisy

112: odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva ARCHIV (volný přístup)
Akademický bulletin ARCHIV (volný přístup)
Aspen Review Central Europe ARCHIV (volný přístup)
Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku
Od č. 1/2016 dostupný pouze v elektronické formě (zdarma).
ARCHIV (volný přístup)
Bezpečnost s profesionály ARCHIV (volný přístup)
České vězeňství ARCHIV (volný přístup)
Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi ARCHIV (volný přístup), ProQuest
Esprit: zpravodaj České asociace pro psychické zdraví ARCHIV (volný přístup s ročním zpožděním)
HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů
Lifelong Learning = Celoživotní vzdělávání ARCHIV (volný přístup)
Mezinárodní vztahy ARCHIV (volný přístup)
Naše řeč ARCHIV (volný přístup 1917-2007, novější v databázi CEEOL)
Naše společnost: aktuální informace o české společnosti ARCHIV (volný přístup)
Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově ARCHIV (volný přístup)
Politická ekonomie ARCHIV (volný přístup s ročním zpožděním)
Psychologie Dnes ARCHIV (studovna, heslo na vyžádání)
Rescue report: časopis pro integrovaný záchranný systém
Rodina a škola ARCHIV (studovna, heslo na vyžádání)
Senát ARCHIV (volný přístup)
Speciální pedagogika ARCHIV (volný přístup do 2013)
Statistika&My ARCHIV (volný přístup)
Špeciálny pedagóg: časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ARCHIV (volný přístup se zpožděním jednoho čísla)
Učitelské noviny ARCHIV (volný přístup s ročním zpožděním)
Univerzitní listy Všechna vydaná čísla v PDF

 

Databáze ProQuest také zpřístupňuje vybrané články z některých českých a slovenských časopisů:

(výběr časopisů s články v češtině nebo slovenštině)

 

Aktuální otázky sociální politiky: teorie a praxe ProQuest (od r. 2012, roč. 6)
Communication Today ProQuest (od r. 2010)
Journal of Technology and Information = Časopis pro technickou a informační výchovu ProQuest (od r. 2009, roč. 1)
Medzinárodné vzťahy ProQuest (od r. 2012, roč. 10)
Societas et res publica ProQuest (2012, roč. 1, č. 1-2013, roč. 2, č. 1)
Sociologický časopis ProQuest (od r. 2012, roč. 48)
Studia paedagogica ProQuest (od r. 2011, roč. 16)
Trendy ekonomiky a managementu ProQuest (od r. 2013, roč. 7)