Andragogika

Česká andragogická společnost
Profesionální sdružení odborníků z oblasti vzdělávání dospělých, managementu a rozvoje lidských zdrojů.
CSVS Centrum pro studium vysokého školství v.v.i.
Výzkumné a poradenské centrum pro činnost vysokých škol. Vysokým školám a dalším zájemcům nabízí poradnství i odborné kurzy. Vydává časopis Aula (dostupný i ke stažení v PDF ).
AIVD Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky
Profesní asociace institucí pro vzdělávání dospělých. Vydává publikace k problematice vzdělávání dospělých a celoživotního učení, některé z nich publikuje volně online v PDF .
NUV Národní ústav pro vzdělávání
Organizace zabývající se rozvojem počátečního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogicko-psychologickým a kariérním poradenstvím, tvorbou vzdělávacích programů aj. s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.
NVF Národní vzdělávací fond
Obecně prospěšná společnost, která se zabývá odbornou a poradenskou činností v oblasti celoživotního učení a politiky zaměstnanosti.
Andromedia Andromedia.cz: databanka dalšího vzdělávání
Portál pro rozvoj dalšího vzdělávání. Nabízí elektronické odborné publikace z oblasti vzdělávání dospělých (pouze pro přispěvatele) a andragogický slovník (volně dostupný zde).
AU3V Asociace univerzit třetího věku
Sdružení institucí poskytujících v České republice vysokoškolské vzdělávání pro seniory prostřednictvím univerzit třetího věku.
Učím se učímse.cz – otevřený internetový magazín pro celoživotní učení
Praktické informace a aktuality k tématům jazykového, profesního či zájmového vzdělávání, informační gramotnosti, celoživotního učení a soft skills.