Cestovní ruch

Czechtourism.cz Agentura CzechTourism
Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která propaguje Českou republiku jako destinaci cestovního ruchu doma i v zahraničí.
MMRCR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Informuje o národních koncepcích cestovního ruchu, dotačních programech a legislativě spojené s cestovním ruchem v ČR. Je zapojeno do projektu HotelStars.eu a prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj ČR provozuje portál Regionální informační Servis.
UNWTO World Tourism Organisation (Světová turistická organizace)
Světová turistická organizace je agenturou OSN, která se zabývá odpovědným, dostupným a udržitelným cestovním ruchem. Česká republika je členem UNWTO od roku 1993.