Evropská unie a mezinárodní vztahy

EU Evropská unie
Oficiální stránky Evropské unie v českém jazyce.
Euroskop Euroskop
Informační web o Evropské unii. Obsahuje zprávy o aktuálním politickém dění, základní fakta o Eropské unii a informace o její historii, evropských fondech a českém členství.
EuroVoc EuroVoc
Mnohojazyčný (23 jazyků) polytematický tezaurus. Obsahuje terminologii týkající se témat, kterými se zabývá Evropská unie.