Pedagogika a vzdělávání

ERIC ERIC: Education Resources Information Center
Částečně plnotextová databáze dokumentů, článků, knih, výukových textů atp. ze všech oblastí vzdělávání.

 

Pedagogika

Ceska skola Česká škola
Internetový portál českém školství, určený pro pedagogy, školský management a odbornou i laickou veřejnost. Podporuje internetový magazín Učitelské listy: web o změnách ve vzdělávání.
COSIV Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Podporuje rozvoj inkluze v českém školství. Nabízí informační materiály pro školy, rodiče a zřizovatele vzdělávacích institucí.

 

Alternativní pedagogické směry

Montessori Montessori ČR
Česká společnost pro podporu a rozšiřování pedagogické metody Montessori. Zaměřuje se na pedagogiku mateřských škol a 1. stupně základních škol, pořádá vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky.
Vydává elektronický časopis Zpravodaj Montessori.
Waldorfske skoly Waldorfské školy
Stránky Asociace waldorfských škol České republiky.

 

Vzdělávání a školství

CSI Česká školní inspekce
Orgán MŠMT zodpovědný za hodnocení vzdělávací soustavy ČR, škol a školských zařízení.
NUV Národní ústav pro vzdělávání
Organizace zabývající se rozvojem počátečního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogicko-psychologickým a kariérním poradenstvím, tvorbou vzdělávacích programů aj. s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.
Portal RVP Metodický portál RVP
Metodický portál spravovaný Národním ústavem pro vzdělávání, který slouží jako podpora učitelů při zavádění rámcových vzdělávacích programů.
NICM Národní informační centrum pro mládež
Poskytuje mládeži a pracovníkům s mládeží informace o možnostech vzdělávání v ČR i v zahraničí, cestování a EU, sociálně-patologických jevech apod. Je součástí Národního ústavu pro vzdělávání MŠMT.
Statistiky MSMT Statistika školství
Část portálu MŠMT, která obsahuje informace o školské statistice, adresáře školských institucí, analýzy statistických dat atd.