Právo a penologie

Justice.cz Justice.cz
Portál Ministerstva spravedlnosti ČR obsahuje aktuální informace o českém soudnictví a soudech, rejstřík trestů a odkazuje na judikatury, soudní řízení, informace pro oběti trestných činů a další složky českého justičního systému.
IKSP Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Výzkumné a analytické pracoviště Ministerstva spravedlnosti ČR. Zabývá se výzkumem kriminality a souvisejících sociálně-patologických jevů, prevencí kriminality a penologickými tématy.
V sekci Publikace najdete plné texty studií a pramenů z oblasti kriminologie, penologie a sociální prevence.
VSCR Vězeňská služba ČR
Instituce Ministerstva spravedlnosti ČR, která zastřešuje věznice v České republice a poskytuje informace z jejich činnosti. Organizuje preventivní a postpenitenciární programy pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.
Vydává časopisy České vězeňství a Historická penologie a další publikace.
EUR-Lex EUR-Lex
Úplná znění právních předpisů, veřejných dokumentů a Úředního věstníku Evropské unie.
N-Lex N-Lex
Portál pro jednotný přístup k legislativním dokumentům členských států Evropské unie.