Speciální pedagogika

Helpnet Helpnet.cz: informační portál pro osoby se specifickými potřebami
Portál shromažďuje odkazy na české stránky setříděné podle jednotlivých druhů postižení. Obsahuje informační zdroje ke zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a duševním onemocněním. Poskytuje také informace pro rodiče dětí s postižením. Zahrnuje informace o legislativě, sociálních službách, zaměstnávání osob s postižením atd.
SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Informativní stránky občanského sdružení SONS, které má za cíl pomáhat nevidomým a slaozrakým a jejich blízkým.
NRZP Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Na stránkách naleznete informace k aktuálnímu vývoji problematiky osob se zdravotním postižením v ČR, informace o činnosti NRZP, poradenství, nabídku vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb atd.
NRZP také vydává časopis MOSTY: časopis pro integraci.
SPMP Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
Sdružení osob s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a odborníků z této oblasti. Nabízí poradenství pro osoby s postižením a jejich blízké, účastní se projektů na národní i mezinároní úrovni a spoluprovozuje zařízení pro klienty sociálních služeb.
Rytmus Rytmus
O.p.s. Rytmus podporuje sociální začleňování osob s postižením prostřednictvím podporovaného zaměstnávání, osobní asistence a podpory samostatného bydlení.
Rytmus Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených
Informační centrum se snaží o zvyšování informovanosti rodičů dětí se sluchovým postižením a veřejnosti. Provozuje knihovnu se specializovaným fondem (online katalog zde).