Vyhledávání v Katalogu absolventských prací (KAP)

1. Pro přístup do Katalogu absolventských prací (KAP) jděte na http://kap.ujak.cz.

 

2. Přihlaste se do aplikace pomocí vašeho ID a hesla (stejně jako do školní počítačové sítě a školního informačního systému Moggis).

 

3. Najděte si práce, které vás zajímají. Pro přesnější vyhledávání můžete použít kombinaci více polí. Všechny práce, které odpovídají vašim požadavkům, zobrazíte kliknutím na Vyhledat.

  • můžete si vybrat, který typ práce vás zajímá (bakalářská, diplomová atp.)
  • do pole „Název práce“ můžete zadat celý název požadované práce, pokud ho znáte, nebo jeho část
  • pole „Klíčová slova“ můžete použít, pokud nevíte přesný název, ale chcete si pouze projít práce na určité téma.
    Pozn.: Klíčová slova jsou jedno- i víceslovné termíny, které vyjadřují zásadní oblasti, o kterých práce pojednává.

 

4. Po rozkliknutí libovolné práce ze seznamu uvidíte podrobný záznam konkrétní práce včetně všech klíčových slov, roku obhájení, autora, vedoucího, oboru atd. Pokud si chcete práci prohlédnout, můžete si ji nyní pomocí tlačítka Zarezervovat objednat (viz návod), nebo kliknout na Otevření práce a rovnou si ji prohlédnout.

Předchozí objednávka je nutná pouze u prací z let 2007-2011, a to s minimálně jednodenním předstihem. Práce z roku 2012 a novější lze prohlížet přímo z počítačů v knihovně kdykoli během otevírací doby.

 


 

Vyhledávání prací v online katalogu knihovny

V online katalogu knihovny jsou zpracovány pouze práce z roku 2011 nebo starší. Novější práce můžete prohledávat v aplikaci Katalog absolventských prací (návod viz níže).

 

1. Pro přístup do online katalogu jděte na http://katalog.ujak.cz.

 

2. Pokud znáte některé přesné informace o práci, kterou chcete vyhledat, použijte podrobné vyhledávání:

Katalog Vyhledávání Vyhledávání v katalogu (Fond: Vysokoškolské práce)

Kombinací různých polí dosáhnete přesnějšího výsledku.
Pozn.: Jméno vedoucího práce zadávejte do pole Autor.

 

Pokud chcete vyhledávat pouze podle obecného tématu, použijte globální vyhledávání.

Katalog Vyhledávání Globální vyhledávání (Fond: Vysokoškolské práce)

Získáte tak velké množství výsledků. Pokud tedy hledáte časté nebo pouze velmi obecné téma, je vždy lepší pokusit se o konkrétnější požadavek a použít podrobné vyhledávání.

 

Nezapoměňte vždy zaškrtnout, že chcete prohledávat pouze Vysokoškolské práce!

 

3. Klikněte na Vyhledat.

 

4. Zobrazí se vám všechny práce, které odpovídají vašim požadavkům.

 

U každé práce ze seznamu si můžete prohlédnout podrobný záznam s bližšími informacemi.

 

5. Pokud si budete chtít některou práci prohlédnout, objednejte si ji podle návodu.