O knihovně

Knihovna UJAK byla založena v roce 2001.

Knihovní fond je zaměřen na společenské vědy a obsahuje téměř 19 tisíc svazků publikací z oblasti pedagogiky, psychologie, andragogiky, speciální pedagogiky, mediální komunikace, práva, managementu, politologie, cestovního ruchu a dalších humanitně a společenskovědně zaměřených oborů.

Vedle tištěných informačních zdrojů mohou studenti i vyučující využívat také kvalitní specializované a multioborové elektronické informační zdroje (ProQuest, Web of Science, Codexis).

Poprvé v knihovně?

K registraci je třeba mít u sebe:

  • průkaz studenta (případně doklad o přijetí do rigorózního řízení)
  • 200 Kč zápisného (platí na celou dobu studia)
  • registrace umožňuje uživatelům absenční výpůjčku dokumentů k tomu určených

Absenčně lze půjčit

  • maximálně 5 knih nebo časopisů
  • na 30 dní; výpůjční dobu lze prodlužovat až do maximální délky 90 dní

Knihy, kterým již uplynula výpůjční doba nebo byly zarezervovány jiným čtenářem, nelze prodloužit.


Online katalog

  • v katalogu můžete vyhledávat, vytvářet objednávky a rezervace a prodlužovat vypůjčené knihy
  • pro přihlášení do čtenářského konta zadejte své příjmení (s diakritikou) a ID (číslo pod čárovým kódem v průkazu studenta)
  • přihlášení do online katalogu funguje pouze pro registrované čtenáře

Poplatek z prodlení

  • 2 Kč/kniha/den