Kopírování a tisk

V knihovně je k dispozici síťová tiskárna a samoobslužná kopírka se skenerem.

Ceník
Tisk nebo kopie A4 (jednostranná) 2 Kč
Tisk nebo kopie A4 (oboustranná) 3 Kč
Kopie A3 (jednostranná) 3 Kč
Kopie A3 (oboustranná) 5 Kč
Skener ZDARMA

(Externím uživatelům knihovny se ceny jednotlivých reprografických služeb navyšují o DPH.)