Výpůjční služby

Knihovna UJAK nemá knihy ve volném výběru. Personál knihovny je připraví k zapůjčení či prezenčnímu studiu na požádání. Příruční fond a časopisy jsou k dispozici ve volném výběru knihovny.


Absenční výpůjčky (pouze pro registrované uživatele)
 • je možné půjčit čtenáři domů,
 • maximálně je možné mít půjčených 5 knih,
 • standardní výpůjční doba je 30 dní, pokud kniha není rezervovaná jiným čtenářem, je možné ji prodlužovat, dokud nedosáhne maximální délky výpůjční doby (90 dní),
 • prodlužování lze provést
  • v online katalogu po přihlášení do čtenářského konta,
  • e-mailem,
  • na telefonním čísle 267 199 008
  • nebo osobně u výpůjčního pultu.

 

Prezenční výpůjčky (i pro neregistrované uživatele)
 • lze studovat pouze v prostorách knihovny,
 • vydávají se oproti identifikačnímu průkazu studenta, potvrzení o studiu, dokladu o přijetí do rigorózního řízení apod., případně oproti dokladu totožnosti.

 

Výpůjčky vysokoškolských prací

Minimálně 1 den předem je třeba objednat si práce v Katalogu absolventských prací (viz návod), nebo

a) poslat e-mail na adresu knihovna@ujak.cz,

b) zavolat do knihovny na telefonní číslo 267 199 008,

c) zastavit se v knihovně osobně

a uvést, které práce a na jaký termín si přejete objednat.

Bakalářské nebo diplomové práce budou připraveny v knihovně u výpůjčního pultu. Je možné půjčit si je pouze prezenčně (ke studiu v knihovně).

 

Rezervace

Na knihu, která je zapůjčena jinému čtenáři, je možné provést rezervaci. Poté co se kniha vrátí do knihovny, je čtenáři odesláno oznámení o splnění rezervace na e-mail uvedený při registraci.

Knihy si můžete rezervovat jednoduše z domova v online katalogu po přihlášení do čtenářského konta. O provedení rezervace je také možné požádat personál knihovny e-mailem, na telefonním čísle 267 199 008 nebo u výpůjčního pultu.