Úvodní strana

Novinky z Vydavatelství UJAK

stánky


Základy moderního managementu.

ČASTORÁL, Zdeněk.

Vydání 2., přepracované a doplněné.

Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. ISBN 978-80-7452-129-4.

Ověřit dostupnost v katalogu?

 

FARKOVÁ, Marie. Vybrané kapitoly z psychologie. Vydání 3., rozšířené a aktualizované. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-130-0.

Ověřit dostupnost v katalogu?

 

KAMIŠ, Karel a Marie HANZOVÁ. Didaktika českého jazyka a literatury. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. ISBN 978-80-7452-124-9.

Ověřit dostupnost v katalogu?Studenti i vyučující UJAK mohou využít zkušební přístup do citační a bibliografické vědecké databáze Web of Knowledge.

Databáze je přístupná ze stránky Knihovny AV ČR.

Pro snazší orientaci v novém vyhledávacím rozhraní můžete shlédnout výuková videa o databázích Web of Science a Journal Citation Reports (obě v českém jazyce).Na adrese http://www.ctesyrad.cz/aktuality/seznam-naucne-literatury-pro-deti-s-dyslexii je zpracován podrobný seznam odborné literatury vhodné pro děti s dislexií. Seznam sestavila Bc. Jana Machalová v rámci své bakalářské práce, mimo jiné se jedná o encyklopedie